Meny
Om verksamheten
Kundservice

Säkra internet- och mobiltjänster

Vi följer med i utvecklingen av säkerhetslösningar och utsätter regelbundet våra system för omfattande tester.  Vi använder oss också av noggrant utvalda komponenter/produkter och tillämpningar av standarder. Allt för du ska kunna känna dig säker som kund hos oss.

Legitimering och inloggning

Legitimering

Du måste legitimera dig för att kunna göra bankärenden i bankens olika miljöer. Det finns olika sätt att göra det i olika miljöer beroende på vilken tjänst du använder.

Vi identifierar oss mot din webbläsare och skapar en krypterad förbindelse med ett webbplatscertifikat som är utfärdat åt oss av en särskild betrodd organisation. Du kan kontrollera detta certifikat genom att klicka på säkerhetssymbolen (hänglås/nyckel) som oftast finns längst upp till höger efter adressfältet i de vanligaste webbläsarna.
Våra ID-metoder

Var uppmärksam på:

  1. Vid uppläggning av betalningsmottagare är kontrollnumret baserat på det kontonummer (alternativt BG/PG) du ska godkänna (om det kommer upp något annat nummer, avbryt).
  2. När belopp ska godkännas är ofta siffran 0 i början av kontrollnumret/referensnumret (om det inte är väldigt stora belopp som ska betalas eller överföras).
  3. Att dosan ej kan användas av någon annan. Samtliga koder som genereras från dosan är unika och personliga, och kan endast användas av dig.

Inloggning och godkännande med säkerhetsdosan

Det finns två sätt att logga in med säkerhetsdosan; kontrollnummer och svarskod, respektive engångskod.

Vid inloggning med kontrollnummer och svarskod är första siffran (9) i kontrollnumret inramad. När du ska godkänna överföringar och betalningar kommer summan och motsvarande kontrollnummer att ramas in för att förtydliga att de hör ihop. För en trygg användning av internetbanken säkerställ alltid att

  • kontrollnumret vid inloggning med kontrollnummer och svarskod börjar med siffran 9
  • det vid uppläggning av betalningsmottagare alltid är hela eller delar av kontonumret alternativt bankgiro- eller plusgironumret som du godkänner
  • det vid betalningar och/eller överföringsuppdrag alltid är totalbeloppet som du godkänner. Om det inte är väldigt stora belopp som du ska betala/överföra börjar alltid kontrollnumret/referensnumret med siffran 0

Spärra ditt kort

Har du förlorat ditt kort så ring och spärra det direkt, 
08-411 10 11.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med att uppdatera operativsystem, webbläsare eller lägga till webbläsare ska du vända dig till respektive tillverkare.

 

För övriga frågor om internetbanken kontaktar du oss på 0771-97 75 12.

Brandväggar, loggning, kryptering och virus

Våra brandväggar

Brandväggarna ser till att internettrafiken till och från oss endast sker på godkänt sätt. Flera nivåer av brandväggar samverkar med andra skydd för att förhindra intrång från obehöriga till våra datasystem.

Loggning

All trafik loggas och otillbörliga försök att nå våra system analyseras. Alla genomförda banktjänster loggas, så att vi och du i efterhand ska kunna se vad och när något har gjorts.

Säkerhetsinformation i internetbanken

Internetbanken privat innehåller en sektion kallad Säkerhetsinformation som du hittar under Tillval i menyn i internetbanken. Den innehåller två sidor:

  1. Senaste inloggningar. Här ser du när, var och från vilken enhet som den senaste inloggningen i internetbanken och appen skedde.
  2. Säkerhetsnivå. Här hittar du information om din dator är tillräckligt säker att använda för att göra bankaffärer med oss.

Kryptering/Insynsskydd

Förbindelsen mellan din dator och våra webbservrar är krypterad. Det gör att ingen kan läsa eller ändra den information som skickas mellan dig och oss. Vi använder oss av 128 bitars krypteringsnivå. För att denna nivå ska uppnås krävs att du använder en modern version av någon av de vanligaste webbläsarna.
Webbläsare

Automatisk utloggning

Om du inte varit aktiv i vår internettjänst en viss tid, normalt 5 minuter, antar vi att du har lämnat datorn utan att logga ut. Vårt system skickar då en förfrågan om du vill fortsätta att vara inloggad samt informerar att du annars kommer att bli automatiskt utloggad.

Skydd mot virus och annan skadlig kod

Vi har ett ständigt uppdaterat virusskydd som förhindrar virus, trojaner med mera, att ta sig in i våra system. Skyddet förhindrar också att virus sprider sig till de som besöker våra internetplatser. Vi uppmanar även våra kunder att ha fungerande antivirusprogram och aktiverade brandväggar för att upprätthålla säker kommunikation via internet. Det är även viktigt att uppdatera eventuella tredjepartsprogram såsom Java och Flash.

Tips kring våra internettjänster

Tänk på det här när du använder våra internettjänster.