Största bidraget till uppgången i PMI-totalt kom från delindex för produktion följt av orderingång och leverantörernas leveranstider. Noterbart var att både exportorder och företagens orderstockar steg i november. Däremot sjönk delindex för sysselsättning efter att ha stigit två månader i rad.

Företagens produktionsplaner blev mer expansiva i november och indexet steg i november till 68,6. Det är den högsta nivån sedan september 2017 och antyder om optimistiska konjunkturutsikter.

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk i november för andra månaden i rad till 61,6 jämfört med 64,6 i oktober, vilket är den lägsta nivån sedan augusti ifjol.

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex för november 2018

Företagande (samlingssida)