Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Företagande

Här hittar du analyser som rör företagande och företagare. Vi analyserar hur omvärlden på olika sätt påverkar företag och företagare samt redovisar undersökningar bland annat över hur Sveriges företag mår.

Woman in linen factory carrying rolls of linen - small business.

Aktuella pressmeddelanden om företagande

Bygg och handel är de största förlorarna i den pågående kostnadskrisen 

Sveriges småföretagare upplever just nu sin fjärde djupa lågkonjunktur sedan 90-talets början. Kostnadsläget och de höga räntorna har lett till ett kraftigt fall i efterfrågan i svensk ekonomi där företag inom framför allt bygg och handel kämpar för sin överlevnad. Konjunkturnedgången är djupare än vad företagarna förutsåg förra året och många företag brottas nu med försämrad lönsamhet samtidigt som allt färre har sparbuffertar att ta av. Det visar Småföretagsbarometern 2024, en undersökning framtagen av Företagarna, Sparbankerna och Swedbank.

Ta reda på mer om Småföretagsbarometern 2024

Småföretagsbarometern 2024 (pdf)

Pressmeddelande Småföretagsbarometern 2024 (pdf)

Återkommande rapporter

Discussion at the farm 2

Lantbruks­barometern­

Två gånger per år, på våren och på hösten, frågar vi svenska lantbrukare om deras syn på lönsamhet, investeringsvilja och framtidstro. Allt samlas i Lantbruksbarometern som har utkommit sedan 1987.

Three forest workers in the forest

Skogsbarometern

Skogsbarometern är en årlig undersökning som ges ut av Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Ludvig & Co. Undersökningen belyser de privata skogsägarnas syn på marknaden samt deras förväntningar på konjunkturen. 

Man and woman in an industry using a laptop

Småföretags­barometern

Småföretagsbarometern är en årlig undersökning som mäter konjunkturläget och framtidsutsikterna för småföretag i Sverige. Den ger insikter om småföretagens ekonomiska hälsa, tillväxtförväntningar, hur man hanterar ekonomiska kriser och vilka strategier som används för att navigera i osäkra tider.