Skip to content
 1. Välj hur mycket du ska spara

  När du har gjort uträkningen och bestämt dig för hur mycket du ska spara är det bara att sätta igång. Vi vet att alla har olika förutsättningar. Det är alltid bra att spara lite varje månad, även om du inte har möjlighet att spara hela det belopp som anges i beräkningen ovan.

 2. Öppna ett investeringsparkonto

  Ett investeringssparkonto (ISK) är ett praktiskt sätt att spara i fonder och aktier, utan krångel med deklaration och skattekonsekvenser. Du öppnar det enkelt via vår app eller i internetbanken.
  ISK
  Öppna ISK i internetbanken
  Fler sparformer

 3. Pensionsspara i fonder

  För dig som inte har tid eller intresse att följa marknaderna kan en generationsfond vara ett alternativ. Då sköter vi förvaltningen åt dig. Vill du engagera dig mer har vi många fonder att välja bland.
  Fondlistan

Pensionsspara - räkna ut pension i vår pensionsprognos

Räkna ut ungefär hur mycket du behöver pensionsspara för att få din önskade framtida pension. Tänk på att prognosen är en uppskattning och ingen garanti för din framtida pension. Kom igång med ett sunt pensionssparande.

Riskinformation: Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. 

Pensionsspara och räkna ut din pension

Pensionsprognos

Tänk på riktåldern

Införandet av riktålder i pensionssystemet innebär att pensionsåldern höjs och bestäms utifrån vilket år du är född. För att beräkningen i räkneexemplet ovan ska bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att du lägger in din årskulls riktålder för pension, det vill säga vid vilken ålder din årskull förväntas gå i pension.

Pensionsåldrar och riktåldrar (pensionsmyndigheten.se)

Börja pensionsspara