Den 15 februari är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Sydkorea
  • Taiwan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 15 februari 2018.

  • Access Asien

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider