Kortkredit är en kredit som kopplas till ditt bankkort Mastercard. Du kan själv välja att använda kortkrediten för köp eller uttag både i Sverige och utomlands, där du ges möjlighet att välja. Om du inte får möjlighet att välja krediten vid köp eller uttag dras pengarna alltid från kontot.

Du kan även använda kortkrediten genom att göra överföringar från krediten i appen eller internetbanken direkt till kontot.

Varje månad betalar du minst 1/20 av skulden (lägst 100 kr), utöver det väljer du den avbetalningstakt som passar din ekonomi bäst. Aviseringen skickas till internetbanken, om du inte ber om att få aviseringen per post. Om du har internetbanken men önskar får dina aviseringar med post behöver du kontakta ditt bankkontor eller ringa Kundcenter Privat 0771-22 11 22.

Aviserat belopp dras alltid från kontot näst sista bankdagen i månaden, dock inte i juli och december då dessa månader är amorteringsfria. Vid amorteringsfria månader dras räntan istället månaden efter, det vill säga i augusti respektive januari.