Om du redan har ett kort med personligt motiv behåller du det kortet, vilket kommer att fungera precis som vanligt. När kortets giltighetstid gått ut eller om kortet behöver bytas av annan anledning efter sista juni 2022, får du ett kort utan personligt motiv.