Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Bott utomlands? Få koll på pensionen

Att sätta sig in hur pensionssystemet fungerar är en god idé – inte minst för den som bosatt sig i Sverige som vuxen. De val du gör i dag kan spela stor roll för din ekonomi som pensionär.

Leende äldre par fikar med släkten ute i sommarträdgården

Så funkar det

Pension är de pengar du ska leva av när du slutat arbeta. Det är livsinkomsten, det vill säga lön och antal år i arbete, som avgör hur hög pensionen blir. Den som till exempel flyttar till Sverige i 40-årsåldern och arbetar i 20 år, får lägre svensk pension än någon som har arbetat i Sverige hela sitt arbetsliv.

Här är några faktorer som påverkar den framtida pensionen:

Val av arbetsgivare och antal arbetsår

För varje år man arbetar betalas det via skatter på lönen in pengar till den allmänna pensionen. Det är alltså viktigt att arbeta hos en arbetsgivare som betalar skatt, annars görs heller ingen avsättning till pension.

De flesta arbetsgivare betalar även in tjänstepension för sina anställda. Det är viktigt att få koll om din arbetsgivare gör det, eftersom den står för en betydande del av den slutliga pensionen.

Hur stora avsättningar som görs till pensionen beror på lönen och antalet år i arbete.

Eget företag

För den som väljer att starta ett eget företag är det viktigt att sätta sig in i hur reglerna ser ut. Eftersom till exempel utdelning i ett företag inte är pensionsgrundande är det viktigt att ta ut en skälig lön. Som egen arbetsgivare är det också klokt att göra inbetalningar till sin egen tjänstepension.

Eget sparande

För den med små ekonomiska marginaler kan det vara tufft att lägga undan pengar i sparande. Men varje sparad krona kan göra skillnad och om det är möjligt är det klokt att försöka sätta undan en summa varje månad i ett eget pensionssparande. Även mindre belopp kan växa sig större på sikt.

Pension från andra länder

Om du har rätt till pension intjänad i ett annat land kan Pensionsmyndigheten hjälpa dig med ansökan, det gäller främst länder inom EU och EES. Det finns även andra länder där Pensionsmyndigheten kan hjälpa dig med ansökan. Hör av dig till dem i god tid, minst sex månader före du vill få din första pensionsutbetalning.

Pensionens 3 delar

Pension är de pengar du ska leva på när du har slutat arbeta. Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande.

Tips – så kan du påverka pensionen

  • Spara själv till din pension, börja så tidigt som möjligt och öka beloppet allt eftersom. Även mindre belopp kan göra skillnad på sikt.
  • Jobba heltid om du kan, det kan göra stor skillnad eftersom det är livsinkomsten som ligger till grund för din pension.
  • Försök att arbeta hos arbetsgivare som gör avsättning till din tjänstepension, den är en väldigt viktig del av din framtida pension.
  • Om du kan, försök att jobba något eller några år efter 65 år, det kan påverka din pension avsevärt.
  • Lever du med någon och det skiljer i inkomst och pensionsavsättningar kan ni välja att föra över pensionsrätter för premiepension eller kompensera varandra ekonomiskt genom sparande.

Ett viktigt orange kuvert

Varje år skickas det orange kuvertet ut till dig som privatperson. Där får du information om din premiepension, vägledning om hur mycket du kan förvänta dig att få i allmän pension och ser hur mycket du hittills har tjänat in från staten. Håll själv koll på din pension genom att – minst en gång per år – gå in på minpension.se och gör en pensionsprognos. Då ser du hur din pension kommer att bli. Ju tidigare du skaffar dig den informationen, ju längre tid har du på dig att själv påverka.

Andra läser också om: