Det är arbetsgivaren som beslutar om du får möjlighet att löneväxla. Arbetsgivaren skjuter ofta till ett extra pensionstillskott på knappt 6 procent då det är billigare för arbetsgivaren att betala en tjänstepensionspremie i stället för lön.