• Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 65 års ålder.
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad på 5-20 år, eller så länge du lever.
  • Du kan välja kortare utbetalning än 5 år om utbetalningen upphör vid 65 år. Då krävs pensioneringssyfte*.
  • Du har möjlighet att dela upp utbetalningen i så kallat partiellt uttag (max tre)**.