Som kund i Värdepapperstjänst Aktiv och Värdepapperstjänst Premium har du möjlighet att belåna dina värdepapper. Det innebär att du använder dina värdepapper som säkerhet för en kredit. Belåningsvärdet är olika beroende på vilken lista värdepappret är noterat på.

Kreditansökan gör du hos ditt lokala bankkontor. När krediten är upplagd kan du börja använda den i din tjänst.