Mer information: Swedbank Grundprospekt Derivatinstrument (Bevis)

Specifika faktorer för beräkning av avkastning och emissionsvolym anges i Värdebesked Bevis.