Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad betyder ESG?

Lär dig mer om ESG

ESG står för Environmental, Social and Governance – på svenska miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning.

Se filmen om ESG på 1 minut!

Vad är hållbarhet?

young people recycling paper and plastic

Vad är hållbarhet?

Att hållbarhet är viktigt håller nog de flesta med om. Men vad är det egentligen? Ett begrepp som du kanske hört talas om är ESG. I korthet handlar ESG om hur ett bolag tar hänsyn till miljön (E–environmental), social hållbarhet (S–social) och bolagsstyrning (G–governance).

Exempel på vad som ingår i ESG

E

Miljö

 • Begränsning av eller anpassning till klimatförändringar.
 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
 • Omställning till en cirkulär ekonomi.
 • Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.
 • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.
S

Social hållbarhet

Hänsyn till efterlevnad av internationella normer och konventioner:

 • Mänskliga rättigheter.
 • Arbetsvillkor.
 • Jämställdhet.
 • Social integration.
 • Minoriteters rättigheter.
G

Bolagsstyrning

 • Bolag ska skötas på ett sunt och ansvarfullt sätt. Bolagsstyrningen påverkar också hållbarheten.
 • Det handlar bland annat om styrelsens ansvar och sammansättning, ledning och företagskultur, ersättning till ledning och anställda.
 • Andra delar är riskhantering, efterlevnad och transparens av skatteregler, samt bekämpning av korruption och mutor.

Så jobbar vi med ESG

 • Miljö (E)

  Vid en analys av hur ett bolags verksamhet påverkar miljön så tittar man på flera aspekter. Vi har ett stort ansvar när det gäller att hjälpa dig flytta dina pengar till mer hållbara alternativ, samt högt ställda klimatmål utifrån investeringar och utlåning. 

  Environmental/Miljö - olika miljöaspekter och hur vi arbetar

 • Social hållbarhet (S)

  För oss är jämställdhet och mångfald självklara delar av vår verksamhet. Olikheter är viktigt för att skapa affärsnytta och gynnar våra affärsbeslut, kreativitet och prestation. Vårt mål är är att vara ledande inom jämställdhet och mångfald på alla våra hemmamarknader, samt att våra medarbetare ska återspegla mångfalden i det lokala samhället

 • Bolagsstyrning (G)

  Utan bankers tjänster och produkter slutar det finansiella systemet att fungera. Vi har en tydlig modell för hur vi ska styra bolaget som inkluderar ansvarsfördelning, effektiv intern styrning och kontroll, riskhantering och regelefterlevnad. Ett exempel är vårt samarbete med SMHI för att analysera eventuella klimateffekter i Sverige och de baltiska länderna, inklusive vilken påverkan på fastighetssektorn dessa kan ha. Det görs för att bättre förstå effekterna av de risker klimatförändringarna kan ha.
   

Swedbank Roburs hållbarhetsmetoder

Med långsiktiga och hållbara investeringar vill vi skapa avkastning för dig som kund samtidigt som vi värnar om miljön och samhället. Därför har Swedbank Robur etablerade och omfattande policys, riktlinjer och strategier för att välja in, välja bort och påverka bolag.