Vad är okomplicerade instrument?

Okomplicerade finansiella instrument är exempelvis aktier och fondandelar. Eftersom de är enkla att förstå är risken satt till låg eller medelhög nivå. De okomplicerade instrumenten är uppdelade i produktgrupper. Du behöver inte genomgå en passandebedömning om du ska köpa eller sälja okomplicerade instrument.