Så här går det till

Med den här tjänsten kan du skapa ett eget mottagarregister. Du registrerar dina betalningar när det passar dig och de utförs sedan på det datum som du angivit som betalningsdag. Om betalningen registreras på kvällen eller på en helg så utförs den nästa bankdag. Du kan när som helst, innan angivet betalningsdatum, makulera betalningen och när betalningen utförts får du omedelbart en uppdatering i din historik över utförda betalningar. Under perioden mellan registrering och betalningsdatum kan du se hur många väntande betalningar du har och vilka belopp som kommer att skickas till utlandet.

Du måste kunna ange din mottagares konto i form av ett IBAN (International Bank Account Number) och banken i form av BIC/SWIFT-id. Informationen om IBAN och BIC måste du kräva att få av dina betalningsmottagare.

En EU-betalning kan skickas vid betalning i euro till alla länder inom EU och EES samt till Schweiz.

EU-Betalning i euro till ett annat EU-land innebär att det pris du betalar för att sända betalningen är lägre än för en utlandsbetalning. EU-Betalning påverkar också det pris som mottagaren betalar till sin bank. Om din betalning är större än EU-förordningens gräns på 50 000 euro är det dock inte säkert att den mottagande banken pris- och villkorsmässigt behandlar din betalning som en EU-betalning.

Betalning från Utlandet

Om du får betalningar från utlandet har du skyldighet att ge ditt konto i form av ett IBAN och bankens BIC (SWEDSESS) till dina uppdragsgivare i utlandet. På den avi du får vid betalning från utlandet anges det i betalningen angivna kontot som IBAN och bankens BIC (SWEDSESS). Vid en betalning från EU/EES samt Schweiz gäller det lägre priset för euro, svenska kronor, oavsett belopp. Vi har gjort en tabell för att göra detta tydligare.

Valutaslag och beloppsgränser ankommande betalningar (pdf)

IBAN

IBAN är en ny standard för kontonummer vid betalningar till och från utlandet inom Europa/Norden. Ett IBAN består av landskod, checksiffror, bankkod och fullständigt kontonummer. När du lägger upp en mottagare med IBAN görs en s.k. checksifferkontroll, att själva kontot är korrekt kan vi inte kontrollera.

IBAN är obligatoriskt som mottagarkontonummer för betalningar till EU/EES och Schweiz.

Enligt EG-förordningen 2560/2001 är företag, som fakturerat sin kund i utlandet, skyldiga att ange företagets IBAN och Bic på fakturan. Läs mer om IBAN, nedan:'

IBAN

Tid

Det tar normalt 3-4 bankdagar innan mottagaren har pengarna på sitt konto. Det kan ta något längre tid om mottagarens bank inte är ansluten till de internationella betalningssystem som finns. Enligt EU-förordningen får det aldrig ta mer än 6 bankdagar från det att uppdragsgivaren lämnar uppdraget till sin bank till dess att mottagarens konto krediteras.

EU-betalning, tid (pdf)

Reklamationer

Du har rätt att begära ersättning om en betalning kommit fram för sent till mottagaren, om kostnad felaktigt tagits ut av mottagarens bank eller om betalningen överhuvudtaget inte nått din mottagare.

Vid reklamation kontaktar du i första hand ditt bankkontor och om du inte blir nöjd Klagomålsansvarig Swedbank Juridik 105 34 Stockholm.

Allmänna villkor reklamationer (pdf)

Betalning till och från EU/EES, Lag 1999:268 (pdf)

Konto för betalning

Om du valt ett valutakonto som Konto för betalning skall du välja Konto för kostnader. I Rullisten får du upp dina SEK-konton. Om du inte väljer något av dessa konton kommer kostnaderna att belastas det valutakonto som du valt som Konto för betalning.

Mottagande banks kostnad

På en EU-betalning betalar avsändaren och mottagaren sin respektive banks kostnad. Du kan som avsändare inte välja att betala den mottagande bankens ev. kostnad.

Betalning från eller till valutakonto inom koncernen
Om du ska betala till en kund inom Swedbank/ Fristående Sparbank i utländsk valuta kan du göra detta som en EU-betalning om du har mottagarens IBAN och BIC.

Observera att:
- Som Konto för betalning kan du endast använda ett SEK-konto eller ett valutakonto i samma valuta som betalningen. Du kan till exempel inte göra en betalning i EUR och använda ett valutakonto i NOK som Konto för betalning.

Avsändare

Du behöver inte ange ditt namn och adress, det skickas automatiskt med i betalningen.

Räkna fram ditt IBAN

När du använder vår IBAN omräknare för att ta fram till IBAN måste du tänka på följande.

- Vid valutakonto skall du ange clearing nr (5 siffror) samt valutakontot. Ett valutakonto inleds alltid med 037... alla siffror skall anges i en följd.
- Om ditt SEK-konto inleds med en 0 och du får Konto stämmer ej när du lägger in kontot ska du ta bort den inledande 0:an istället för att lägga till ytterligare en 0.

Räkna ut IBAN

Spärrlistor

Vid betalning till utlandet kan banken komma att kontrollera betalningsinformationen mot sanktionslistor som banken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att betalningen genomförs.