Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

*I samarbete med Lexly AB. Kampanjen gäller när du själv skriver en framtidsfullmakt online och pågår 1 oktober till och med 31 december 2021. Framtidsfullmakt värde: 1195 kr.

Hur fungerar en framtidsfullmakt?
 

  • Med en framtidsfullmakt väljer du själv vem som ska ta hand om dina personliga och ekonomiska intressen om du drabbas av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd.
 
  • Framtidsfullmakten blir ett alternativ till god man. Då behöver ni inte gå via domstol eller överförmyndarnämnden, utan du låter istället den som du ger fullmakten själv fatta de beslut som han eller hon anser vara bäst för dig.
 
  • Framtidsfullmakten kan användas för att till exempel betala hyra, räkningar eller olika abonnemang. Enligt lag får den inte avse medicinsk vård.
 
  • Du kan själv bestämma om det är fullmaktshavaren eller tingsrätten som ska avgöra när framtidsfullmakten ska träda i kraft.
 
  • Du kan bestämma att framtidsfullmakten ska omfatta försäljning av bostad, exempelvis om en av makarna blir sjuk och behöver flytta till ett äldreboende. Då kan ni sköta försäljningen inom familjen.

  • Du kan endast skriva en framtidsfullmakt när du är kapabel att fullt förstå innebörden och konsekvenserna av den.