Meny
Om verksamheten
Kundservice

Projektstöd från stiftelser med ägarandel i Swedbank

Anslag och specifika kriterier för respektive stiftelse.

Sammanställning av projektstöd 2023

Sparbanksstiftelsen Alfa

VD

Anna Swalander

Projektstöd 2023 (SEK)

11 300 00

Specifika områden för samhällsengagemang

Utbildning inom Ung ekonomi och entreprenörskap för unga inkl Ung Företagsamhet. Satsningar för lokal samhällsutveckling inom näringsliv, kultur och resurshushållning. Idrott i samverkan med RF-SISU.

Mer info

sparbanksstiftelsenalfa.se

Sparbanksstiftelsen Dalarna

Ordförande

Kjell Grundström

Projektstöd 2022 (SEK)

1 690 000

Specifika områden för samhällsengagemang:

Daladagen, Dalastipendiet (privat, företag/organisation/ förening), Ung ekonomi, Ung Företagsamhet Dalarna, Näringslivsdag samt lokala aktiviteter i samarbete med Swedbank.

Mer info

sparbanksstiftelsendalarna.se

Sparbanksstiftelsen Första

VT

Berit Lindenger

Projektstöd 2022 (SEK)

184 000

Specifika områden för samhällsengagemang

Ung ekonomi i samarbete med Swedbank i Stockholm och Göteborg, samt Järvaveckan i Stockholm.

Mer info

sparbanksstiftelsenforsta.se

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län

VT

Eric Östlund

Projektstöd 2022 (SEK)

1 464 400

Specifika områden för samhällsengagemang

Lokala potter, Ung Företagsamhet, Ung ekonomi, Nyföretagarcentrum, kultur. Fördelning: Näringsliv 55 %, idrott 15%, kultur 18%, utbildning 12%.

Mer info

sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se

Sparbanksstiftelsen Kronan

VT

Martin Åkesson

Projektstöd 2023 (SEK)

8 425 000

Specifika områden för samhällsengagemang

Ung Ekonomi, Digital ekonomi, Ung Företagsamhet, lokal pott, Kronanlån, Näringslivsdagar tillsammans med Swedbank, stipendier högskola/universitet, Vi tillsammans.

Mer info

sparbanksstiftelsenkronan.se

Swedbanks Ägarstiftelse Norrbotten

VT

Ingrid Söderberg

Projektstöd 2023 (SEK)

511 000

Specifika områden för samhällsengagemang

Ung företagsamhet - gymnasieskola. Nyföretagarcentrum. Näringslivsträffar. Stipendium. Regionala satsningar inom digitalisering. Kultur och idrott.

Mer info

sparbanksstiftelsennorrbotten.se

Sparbanksstiftelsen Norrland

VD

Frida Anundsson

Projektstöd 2023 (SEK)

2 260 000

Specifika områden för samhällsengagemang

Konstnärsstipendium, Stipendier till ungdomar inom skididrott och Unga Ideella Krafter; Ung Företagsamhet; Ung ekonomi; Lokala potter till Swedbanks lokalkontor; Stipendier till forskare; Tillväxtdagar samt regionala satsningar inom näringslivet. Bidrag till Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse.

Mer info

sparbanksstiftelsennorrland.se

Sparbanksstiftelsen Nya

VD

Peter Almroth

Projektstöd 2023 (SEK)

2 899 262

Specifika områden för samhällsengagemang

Fokus på ungas ekonomi, ungas entreprenörskap samt lokal utveckling som stärker lokalt näringsliv och arbetsmarknad. Även bidrag till ungas jobb, ungas kultur, ungas idrott samt insatser som stärker och profilerar den lokala identiteten.

Mer info

sparbanksstiftelsennya.se

Swedbanks Ägarstiftelse Skåne

VD

Sanne Mårtensson

Projektstöd 2023 (SEK)

4 600 000

Specifika områden för samhällsengagemang

Hållbara samhällsinvesteringar regionalt och lokalt inom näringsliv, kultur, idrott, utbildning och forskning. Ung Ekonomi och Ung Företagsamhet. Stipendier inom kultur och till idrottsledare.

Mer info

sparbanksstiftelsensskane.se

Sparbanksstiftelsen Söderhamn

VT

Sara Åhnstrand

Projektstöd 2023 (SEK)

3 728 000

Specifika områden för samhällsengagemang

Lokalt stöd till projekt inom Idrott, Kultur, Näringsliv & Utbildning. Projekt inom ekonomi såsom Ung ekonomi, UF, Veckopengskolan m.m.

Mer info

http://www.sparbanksstiftelsensoderhamn.se/

Sparbanksstiftelsen Upland

VT

Anders Eriksson

Projektstöd 2023 (SEK)

745 000

Specifika områden för samhällsengagemang

UF, Framtidskoll, entreprenörskap och familjedagar vid Swedbankskontor. Lokala bidrag idrott och kultur.

Mer info

sparbanksstiftelsenupland.se

Sparbanksstiftelsen Väst

VT

Kestin Thunholm

Projektstöd 2023 (SEK)

833 000

Specifika områden för samhällsengagemang

Lokal pott för stöd inom Idrott, Kultur, Näringsliv, Utbildning och Forskning. Projekt, Ung Företagsamhet i Fyrbodal, stipendier inom högskolan Väst för elevernas internationalisering, idrottsstipendier.

Mer info

sparbanksstiftelsenvast.se