Skip to content

Norrbärke Sparbank som sponsor

Female soccer coach packing soccer balls in the car

Vi har en lång tradition av att vara sponsor till det svenska föreningslivet. Vår fokus är främst samarbeten med organisationer som jobbar med barn och ungdomar. Om ni söker sponsorer är ni välkomna att kontakta ett av våra bankkontor.

Sponsring

Gult fält

Norrbärke Sparbank har glädjen att varje år kunna sponsra ett flertal föreningar och evenemang i inom bland annat kultur och idrott. 

Mål med vår sponsring

 • Att nå föreningar och organisationer som engagerar och når många människor i Smedjebackens kommun med omnejd.
 • Vi ska engagera oss i idrott, kultur och samhälle
 • Vi prioriterar Barn- och ungdomsverksamhet
 • Samarbeten med föreningar och organsationer som är kunder i banken
 • Sponsringen skall ge en tydlig exponering av bankens varumärke
 • Vi ska ha möjlighet att omnämna de vi sponsrar i vår marknadsföring

Vi undviker följande

 • Enskilda personer eller lag inom en förening
 • Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön, eller strider mot bankens värderingar, etik och moral
 • Passiv och rutinmässig bidragsverksamhet
 • Engagemang där det personliga intresset går före bankens
 • Projekt där vi inte har tid eller resurser att utnyttja möjligheterna