Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Aktiefonder

  • Investerar minst 75 % av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade instrument.
  • Vanliga aktiefonder investerar i minst 16 olika företag.
  • Avkastningen beror framför allt på de underliggande aktiernas utveckling.
Man med blå jeansskjorta sitter i en grå soffa och håller i en mobiltelefon

Vad är en aktiefond?

En aktiefond är en fond som placerar i aktier, det vill säga köper andelar i börsnoterade företag. Ju bättre företagen utvecklas, desto bättre avkastning ger både aktierna och fonden de ingår i. Aktiefonder kan ha olika risknivåer och olika inriktning, bland annat gällande branscher och regioner. De delas upp i två kategorier - smalare och bredare aktiefonder.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Aktiefonder — för vem och varför?

Vem passar det?

Aktiefonder passar dig som är beredd att ta lite högre risk, för att ha chans till en högre avkastning. Passar dig som vill spara på lite längre sikt och inte planerar att ta ut pengarna de närmaste 5-7 åren.

Fördelar

Aktiefonder har normalt sett större chans till högre avkastning än räntefonder. Om man jämför med enskilda aktieplaceringar så är även risken mindre och det blir enklare för dig, då förvaltarna håller koll på företagen som ingår i fonden och marknaden.

Att tänka på

Placeringar i aktiefonder innebär en högre risk då kurserna kan svänga kraftigare än på räntemarknaden. Det innebär att värdet på ditt sparande kan röra sig mycket upp och ner. För fonder som placerar utomlands kan även en valutarisk tillkomma.

Smalare aktiefonder

De smalare aktiefonderna har en smal placeringsinriktning inom skarpt avgränsade branscher eller geografiska områden. De köper alltså enbart aktier inom en viss bransch eller ett visst geografiskt område. Avgifter och risknivåer är i regel högre för de smalare aktiefonderna, än för de bredare.

Bredare aktiefonder

De bredare aktiefonderna har en bred placeringsinriktning. De placerar inom flera olika branscher och marknader - ibland med en global investeringsstrategi. Syftet är att sprida riskerna genom att undvika att vara beroende av viss bransch eller geografiskt område. Avgifter och risknivåer är i regel medelhöga och lägre än för de smalare aktiefonderna.

Våra aktiefonder

För att hitta våra aktiefonder - följ stegen:

  • Gå till vår fondlista 
  • Klicka på Typ av fond
  • Välj Aktiefonder
Tips!

Mer information