Du behöver ha ett giltigt bankkort Business och betala mer än hälften av resan på något av följande sätt:

  • Betala med bankkort Business hos reseföretag.
  • Betala med Norrbärke Sparbanks tjänst Internetbetalning respektive Girobetalning till reseföretagets Bankgiro eller Plusgiro.
  • Betala med tjänsten Direktbetalning hos Norrbärke Sparbanks
    från konto i banken.
  • Betala med Norrbärke Sparbankss tjänst Swish, i de fall reseföretaget erbjuder detta som betalningsmedel.

Kontot som används behöver inte ha ett kort kopplat till sig. Du måste dock ha ett kort som innefattas i försäkringen för att den ska gälla.

Observera att du inte kan betala resan inne på Swedbank eller sparbankernas kontor, varken i kortterminal eller kassa.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare, men även för din make eller maka, registrerade partner eller sambo samt för barn under 23 år som fortfarande bor hemma, vare sig de reser med dig eller på egen hand. Försäkringen omfattar även barnbarn som följer med mor- eller farföräldrar på resa utan förälders sällskap.

Om du till mer än hälften betalat resa för annan person än familjemedlem, gäller försäkringen precis som om denne själv hade betalat resan med sitt eget kort, förutsatt att personen vid resans betalning hade ett giltigt kort från Swedbank eller sparbankerna med tillhörande kompletterande kortförsäkring vid resa.

Fullständiga villkor till ditt kort

Villkor Kompletterande kortförsäkring för Bankkort Business

Kontaktuppgifter till Europeiska ERV och skadeanmälan för bankkort Business

erv.se/swedbankbankkortbusiness kan du göra skadeanmälan och läsa mer om innehållet i din försäkring. Här hittar du även svaren på de vanligaste frågorna, kontaktuppgifter och reseinformation.