Bankgirot kommer fortsätta att vara det centrala navet för betalningar i Sverige och fokuserar nu på att bygga en modern svensk infrastruktur för betalningar, i nära samarbete med oss svenska banker. 

Det betyder att vissa tjänster och produkter kommer att fungera annorlunda jämfört med hur dessa fungerar idag och förändringarna kommer att ske stegvis.