Hoppa till textinnehållet

Prislista pensions- och försäkringstjänster

Farmor och farfar i trädgården med barnbarnen

Prislistan för pensions- och försäkringstjänster uppdaterades i januari 2019. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna.
Samverkande sparbanker kan ha andra tjänster och villkor än de som anges här.

Swedbank Pensionsplan

Avgifter och premier för Swedbank Pensionsplan. Med utgångspunkt i Swedbank Pensionsplan finns både färdiga pensionsplaner och helt skräddarsydda pensions- och försäkringslösningar för företag. Bankens rådgivare hjälper dig med en offert utifrån företagets behov och önskemål.

Försäkring Avgift/premie Kommentar
Pensionssparande
(fonder)

240 kr/år och 0,55 procent/år av

försäkringens värde upp till 999 999 kr och 0 procent/år på värde överstigande 1 000 000 kr. 

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.
Pensionssparande
(depå)

Fast avgift 240 kr/år och förvaltningsfor + 0,55 procent/år av försäkringens värde upp till 999 999 kr och 0 procent/år på värde överstigande 1 000 000 kr + förvaltningsavgift för vald fond. Fast courtage för handel via app eller internetbank baserat på affärens storlek: Vid affärer mellan 1 – 25 000 kr tas en avgift på 29 kr ut. Vid affärer mellan 25 001 – 100 000 tas en avgift på 59 kr ut. Vid affärer över 100 001 kr tas en avgift på 99 kr ut. När affärer görs via handläggare blir courtaget enligt prislista för handel via kontor, telefon eller personlig mäklare.

Fullständig prislista

 

Minsta insättning 500 000 kronor.
Pensionssparande
(traditionell förvaltning)
240 kr/år och
1,1 % av försäkringskapitalet/år och
0,4 % av garantivärdet/år
Kan inte nytecknas.
Premiebefrielse   Premien beror på försäkringsbelopp, ålder och kön.
Om du är näringsidkare påverkas premien inte av kön.
Sjukförsäkring   Premien beror på försäkringsbelopp, ålder och kön. Om du är näringsidkare påverkas premien inte av kön.
Tjänstegrupp-
livförsäkring TGL
50 kr/mån  
Olycksfallsförsäkring Pensionsplan Företag
Grundskydd Företagare
40 pbb – 113 kr/mån
Anpassad pensionsplan
30 pbb – 93 kr/mån
40 pbb – 113 kr/mån
50 pbb – 131 kr/mån
Premien beror på valt försäkringsbelopp. Du kan välja mellan 30, 40 och 50 prisbasbelopp (pbb).
Sjukvårdsförsäkring < 36 år – 203 kr/mån
36-45 år – 284 kr/mån
46-55 år – 348 kr/mån
56-65 år – 458 kr/mån
Premien beror på ålder.
Garanterat efterlevandeskydd   Premien beror på valt försäkringsbelopp, det underliggande värdet på sparandet, ålder och kön. Om du är näringsidkare påverkas premien inte av kön.
Individuell livförsäkring 30 år – 540 kr/år
40 år – 864 kr/år
50 år – 1 968 kr/år
60 år – 5 712 kr/år
Premien beror på ålder och valt försäkringsbelopp. Exemplen avser premier vid försäkringsbelopp på 1 000 000 kr.

Försäkringsbelopp och ersättningsnivåer utgår i de flesta fall från aktuellt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet (pbb) för 2020 är 47 300 kronor.

Kapitalförsäkring och direktpension

Förutom för placering av företagets pengar kan kapitalförsäkringen användas för att trygga pension för både företagaren och anställda, något som bidrar till att behålla kompetenta och särskilt förtjänta medarbetare.

Försäkring Avgift/premie Kommentar
Företagskapital Fond
Direktpension Fond
Fast avgift: 120 kr på kapital 0- 500 000 kr (0 kr vid kapital över 500 000 kr)
0,75 %: 0- 500 000 kr,
0,40 %: 500 001- 1 000 000 kr,
0,20 %: 1 000 001 - 5 000 000 kr,
0,10 % vid kapital över 5 miljon kr
Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.
Företagskapital Depå
Direktpension Depå

0,40 %: 500 001- 1 000 000 kr,
0,20 %: 1 000 001 - 5 000 000 kr,
0,10 % vid kapital över 5 miljon kr

Courtage

Fast courtage för handel via app eller internetbank baserat på affärens storlek: Vid affärer mellan 1 – 25 000 kr tas en avgift på 29 kr ut. Vid affärer mellan 25 001 – 100 000 tas en avgift på 59 kr ut. Vid affärer över 100 001 kr tas en avgift på 99 kr ut. När affärer görs via handläggare blir courtaget enligt prislista för handel via kontor, telefon eller personlig mäklare.

Fullständig prislista

Minsta insättning 500 000 kr.
Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.