Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om internetbanken för enskild firma

 • Internetbanken för enskild firma är en internetbankslösning som ger enskilda näringsidkare tillgång till både internetbanken företag och internetbanken privat i en och samma inloggning.

 • Historiskt har en enskild näringsidkare alltid tvingats välja mellan internetbanken företag och internetbanken privat. Följden har blivit att man inte har fått tillgång till ett flertal tjänster och produkter som bara finns i internetbanken företag respektive internetbanken privat. Internetbanken för enskild firma förändrar detta och ger tillgång till både internetbanken privat och företag.

 • För alla enskilda näringsidkare men även privatpersoner utan näringsverksamhet men med till exempel föreningsverksamhet, konton i utländska banker eller önskemål om att ge familjemedlemmar behörighet till valda delar av sitt bankengagemang.

 • Om du använder internetbanken privat idag uppgraderar du dig under rubriken Tillval i internetbanken och väljer menyvalet Internetbanken för företagare. All betalningshistorik och inplanerade kontohändelser följer med.

  Du kan också ringa till 0771-33 44 33 eller besök något av våra bankkontor för att få hjälp med anslutningen.

 • – Möjligt att sortera ditt engagemang i en privat-och företagsdel skapar tydlighet och manöverutrymme.
  – Möjlighet att dela ut behörighet till annan person att hantera hela eller delar av företagsengagemanget vilket minskar kostnader och sparar tid
  – Full tillgång till bankens samlade utbud av produkter och tjänster både för privatpersoner och företag.
  – Möjlighet att välja till en rad tillvalstjänster som underlättar företagets verksamhet såsom:

  - E-bokföring
  - Filöverföring
  - Utlandstjänster
  - Inköpstjänst
  - Valutaväxling
  - Använda samma mottagarlistor i båda paketeringarna
  - Möjlighet att ta emot e-faktura i båda paketeringarna

 • Du betalar bara för internetbanken företag, f.n. 500 kr/år och 3 kr/plusgiroinbetalning. Internetbanken privat får du på köpet! Företagspriset för plusgirobetalningar gäller oavsett om du väljer att göra dina betalningar i privatdelen eller företagsdelen av internetbanken firma. Majoriteten av fakturautställarna tillhandahåller idag även möjligheten att betala till ett Bankgiro.

 • demo kan du se hur internetbanken firma fungerar. På sidan Välj Startsida hittar du den enskilde näringsidkaren Demo Demosson under Privat och Företag.

 • Du har möjlighet att anmäla intresse till samtliga företags- och privattjänster. Vissa produkter och tjänster startas sedan automatiskt medan andra kräver att en banktjänsteman hjälper dig att komma igång.

  Använder du dig av en företagskopplad säkerhetsdosa finns det begränsningar gällande renodlade privattjänster och privatprodukter. Ring 0771-22 11 22 eller kontakta ditt lokala bankkontor för mer information.

 • Ja, alla med ett svenskt personnummer kan ansluta sig till internetbanken för enskild firma. Förutom för enskilda näringsidkare kan tjänsten även vara bra för privatpersoner med konton i utländska banker eller som har önskemål om att ge familjemedlemmar behörighet till valda delar av sitt bankengagemang.

 • Har du Bankgiro och internetbanken privat idag kan du endast få återrapportering från Bankgirocentralen via brev vilket kostar pengar. När du uppgraderas till internetbanken firma följer befintligt återrapportering med. Ring 0771-33 44 33 eller kontakta ditt lokala bankkontor för att få återrapporteringen elektroniskt och kostnadsfritt direkt till internetbanken firma!

 • All historik följer med kontot. Om kontot är sorterat i företagsdelen visas historiken där och om det är sorterat i privatdelen visas den där.

 • Ja. Vid signeringsmetod Två i förening finns en generell beloppsgräns på 99 999 999,99 kr per signering. Utöver den generella beloppsgränsen finns, för företagskunder som använder signeringsmetod Ensam, nya beloppsgränser.
  De nya beloppsgränserna är en säkerhetslösning där vi som bank begränsar beloppet vid överföringar och betalningar i internet- och mobilbanken företag.

  Begränsningen kontrolleras per signering och de signerade beloppen ackumuleras per kalenderdygn. Begränsningen gäller per kalenderdygn.

  Beloppsgränsen gäller inte;
  • Om signering görs Två i förening
  • Överföringar mellan egna konton i samma bank
  • Betalningar till Skatteverkets BG-nummer 5050-1055
  • Tjänsten e-lönelista
  • Tjänsten Filöverföring
  • Koncernintern överföring inom Koncernkonto