Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Fondavgifter - olika avgifter på fonder

När du sparar i fonder dras alla fondavgifter automatiskt. Fonders avkastning visas alltid efter dragna avgifter.

Två kvinnor sitter i en sommarstuga framför en laptop

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Årlig avgift inklusive förvaltningsavgift

  • När du sparar i fonder betalar du en årlig avgift som dras automatiskt ur fonden med 1/365-del av avgiften varje dag.
  • I den årliga avgiften ingår olika avgifter där förvaltningsavgiften är den största kostnaden och viktig att ha koll på.
  • Förvaltningsavgiften ska bland annat täcka kostnader för att göra analyser av marknader och företag, administrera sparandet, förvara det samt distribution och skötsel av fonderna.

Så hittar du fondavgifterna

  1. Gå till fondlistan.
  2. Klicka på den aktuella fonden.
  3. Under Avgifter hittar du alla fondens avgifter.

Transaktionskostnader, teckningsavgift och resultatbaserad avgift

I vissa fonder tillkommer utöver den årliga avgiften, inklusive förvaltningsavgiften, andra typer av avgifter. Det kan till exempel gälla transaktionskostnader/courtage, teckningsavgift och eventuella resultatbaserade avgifter. 

Mer information

Transaktionskostnader

Transaktionskostnader, även kallat courtage, är kostnader för att köpa och sälja innehaven i en fond. Det är alltså kostnader som fondförvaltaren betalar för köp och försäljning av värdepapper i fonden.

Teckningsavgift (köpavgift)

Transaktionskostnader, även kallat courtage, är kostnader för att köpa och sälja innehaven i en fond. Det är alltså kostnader som fondförvaltaren betalar för köp och försäljning av värdepapper i fonden.

Resultatbaserad avgift

I bland annat vissa hedgefonder, kan en resultatbaserad avgift tas ut. Det sker om en fond presterar bättre än ett visst förutbestämt mål, till exempel ett jämförelseindex eller en referensränta.