Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID

Fondavgifter - olika avgifter på fonder

funkar det

När du sparar i fonder dras alla fondavgifter automatiskt. Fonders avkastning visas alltid efter dragna avgifter.

Årlig avgift inklusive förvaltningsavgift

  • När du sparar i fonder betalar du en årlig avgift som dras automatiskt ur fonden med 1/365-del av avgiften varje dag.
  • I den årliga avgiften ingår olika avgifter där förvaltningsavgiften är den största kostnaden och viktig att ha koll på.
  • Förvaltningsavgiften ska bland annat täcka kostnader för att göra analyser av marknader och företag, administrera sparandet, förvara det samt distribution och skötsel av fonderna.

Transaktionskostnader, teckningsavgift och resultatbaserad avgift

I vissa fonder tillkommer utöver den årliga avgiften, inklusive förvaltningsavgiften, andra typer av avgifter. Det kan till exempel gälla transaktionskostnader/courtage, teckningsavgift och eventuella resultatbaserade avgifter. 

Mer information

Transaktionskostnader

Transaktionskostnader, även kallat courtage, är kostnader för att köpa och sälja innehaven i en fond. Det är alltså kostnader som fondförvaltaren betalar för köp och försäljning av värdepapper i fonden.

Teckningsavgift (köpavgift)

Vissa fondbolag tar ut en köp- eller säljavgift när du handlar med fonder. Avgiften tas ut i procent av beloppet du köper för. Swedbank Robur har ett fåtal egna fonder med köpavgift men inga externa fonder med köp- eller säljavgift.

Resultatbaserad avgift

I bland annat vissa hedgefonder, kan en resultatbaserad avgift tas ut. Det sker om en fond presterar bättre än ett visst förutbestämt mål, till exempel ett jämförelseindex eller en referensränta.