Kurssättningen steg för steg:

  • Priserna på värdepappren som fonderna investerar i hämtas från externa leverantörer.
  • Prisuppgifterna kontrolleras och fondkurserna beräknas.
    Priset per fondandel godkänns, det vill säga fondens handelskurs, eller NAV-kurs*, är satt.
  • Dagens fondkurser levereras till tidningar senast klockan 18.15.
  • Under kvällen skickas kurserna till exempelvis internetbanken och till Swedbanks externa webb.

Kurssättningen av Premiumfonderna, Stiftelsefond Utd samt Stiftelsefond

Kurssättningen i ovanstående fonder går till på samma sätt som i Swedbanks övriga fonder, men med en förskjutning på ett dygn. Detta beror på att de investerar i fonder från andra förvaltare, vars fondkurser levereras till Swedbanks fondbolag med en dags fördröjning.

Försenade kurser

Ibland inträffar förseningar i kurssättningen. Orsakerna kan vara flera:

  • Om prisleverantörerna är sena eller inte levererar måste Swedbanks Robur manuellt göra en priskontroll. En manuell avstämning tar alltid längre tid.
  • Att vi inte har erhållit alla bekräftelser från motparter som vi gjort affärer med.
  • Att det har skett många Corporate Actions en dag som måste bokas.
  • Förseningar kan också bero på tekniska problem av olika slag.

Helg i Sverige

De svenska aktie- och räntemarknaderna är stängda på helgdagar och då sker ingen kurssättning. I samband med vissa svenska helger stänger de svenska marknaderna tidigare. Då har samtliga fonder som innehåller mer än 30 procent svenska värdepapper en tidigare bryttidpunkt. Köp, försäljning eller byte i svenska ränte- och aktiefonder måste registreras före klockan 11.00 respektive 12.00 för att få den dagens kurs.

Helg i utlandet

När en underliggande marknad är stängd ska fonden stängas för kurssättning, det vill säga försäljnings- och inlösentransaktioner tas emot och dateras, men kurssätts först när aktuell marknad öppnar igen. Om en fonds innehav delvis handlas på en stängd marknad ska fonden stängas om mer än 30 procent av innehaven handlas på den stängda marknaden.
* NAV, Net Asset Value, är den totala fondförmögenheten efter avdrag för förvaltningskostnaden, delat med antalet i fonder. Prisinhämtningen för beräkningen av handels-NAV kan göras vid olika tidpunkter. Handelskursen är det pris som du får betala för en fondandel vid köp, försäljning eller byte av fonder.