Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Sälja fonder

Majoriteten av alla fonder är dagligt handlade. Det innebär att du när som helst kan sälja fonder som du sparar i, oavsett om du gjort engångsköp eller har ett månadssparande. När du säljer dina fonder kan du antingen välja att byta till andra fonder eller sätta in pengarna på ditt konto.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Så säljer du fonder

 1. Logga in på ditt fondsparande i internetbanken eller appen

  Du har ett konto som fonderna ligger på. Antingen är det ett investeringssparkonto (ISK), ett fondkonto* eller en kapitalförsäkring. Tryck på Översikt under Spara och placera så ser du en sammanställning över ditt sparande.

  Logga in och överblicka ditt sparande

  * Fonder och andra värdepapper (på ISK, fondkonto och depå) omfattas av det statliga investerarskyddet. Kontanta medel på ISK och depå omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

 2. Välj vilken fond du vill sälja andelar i

  När du klickar på fonden finns det tre knappar - Köp, Sälj och Byt. Klicka på sälj.

 3. Välj hur mycket du vill sälja

  Nu får du välja om du vill sälja för ett visst belopp, ett visst antal andelar, procent av fondinnehavet eller om du vill sälja hela innehavet. Du väljer också vilket konto du vill ha in pengarna på. Har du ett ISK så hamnar pengarna automatiskt på det kontot. När du har godkänt och signerat är din säljorder registrerad.

 4. Skatt när du säljer fonder

  En försäljning kan både leda till kapitalvinst och kapitalförlust. Hur det fungerar med eventuell skatt på försäljning av fonder skiljer sig mellan ISK, fondkonto eller kapitalförsäkring. Med ett fondkonto betalar du 30 procent skatt på vinsten vid försäljning. Kapitalförluster kan kvittas mot kapitalvinster och allting förtrycks i deklarationen. För de andra alternativen betalar du en låg, årlig skatt istället för att betala skatt om fonderna säljs med vinst. 

  Skatt på fonder

Vad blir priset när du säljer fonder?

Eftersom kursen sätts en gång per dag efter den så kallade bryttiden så vet du inte exakt vad priset kommer att bli när du säljer fonder. Om du säljer en fond från Swedbank Robur före fondens bryttid får du oftast den dagens kurs, för andra fondbolag blir det normalt nästa dags kurs. Det kan skilja sig åt mellan olika fonder hur fort pengarna kommer in på kontot.

Bryttider och likviddagar

Bryttid

En fonds bryttid är den tid när du senast måste lägga din order för att få den fondkurs som beräknas närmast efter bryttiden. Om ordern kommer in efter bryttiden flyttas din order till nästa bankdags bryttid.

Likviddag

Likviddagen är den dag som pengarna kommer in på ditt konto vid en fondförsäljning. Antalet dagar bestäms av respektive fondbolag och framgår av fondens handelsinfo.

Vad är en affärsdag?

Affärsdagen är den dag som försäljningen av dina fondandelar genomförs. Det är just den dagens fondkurs som blir ditt försäljningspris.

Så sätts kursen på fonder

Fondkursen, alltså priset på fonden, sätts en gång per dag. Den påverkas av kursen på de värdepapper fonden innehåller, fondens avgifter och eventuella valutakursförändringar.

Hur lång tid tar en fondförsäljning — när får man pengarna?

Sälja fonder från Swedbank Robur

En försäljning av fonder från Swedbank Robur genomförs vanligtvis inom en till två dagar. Swedbank Robur är vårt eget fondbolag och därför är administrationen enklare vilket bidrar till den snabba handeln.

Säljprocessen för en fond från Swedbank Robur

Sälja fonder från andra fondbolag

För fonder från andra fondbolag tar processen lite längre tid. Nedan bilder gäller för fonder med normalt handelsflöde vid 1 eller 2 affärsdagar. Antal affärsdagar, likviddagar, bryttid och kurssättningsdag kan skilja sig åt mellan olika fonder.

Flöde som visar affärsdagar, likviddagar vid försäljning av extern fond med 1 afförsdag
Flöde som visar affärsdagar, likviddagar vid försäljning av extern fond med två affärsdagar

Mer information